محصولات

صفحه اصلی/محصولات/سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری تحت وب

دریافت کاتالوگ سامانه تعمیر و نگهداری

سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری

طراحی و توسعه این سامانه در بستر وب انجام شده است . هدف این سامانه مدیریت واحد تعمیر و نگهداری در مدیریت EM و PM ها ، مدیریت چک لیست های دوره ای و مدریت عملیات پروژه ای با قابلیت مانیتورینگ مستمر است.

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

بخش مدیریت سامانه

در این بخش امکان تنظیمات اولیه سامانه ، مدیریت سامانه و مشاهده گزارش های سامانه وجود دارد .

1- مدیریت واحد های تعمیر و نگهداری

ایجاد واحد های تعمیر و نگهداری

اهدا نقش به واحد های تعمیر و نگهداری

ایجاد گروه سرویس

ایجاد سرویس

گزینه های سرویس

اهدا نقش به گروه سرویس

پرسنل واحد ها

اهدا نقش به مدیران واحد ها

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

2- مدیریت کارفرما

ایجاد گروه کارفرما

ایجاد کارفرما

آپلود مدارک کارفرما

ایجاد مناطق کارفرما

ایجاد واحد های کارفرما

ایجاد مکان های تجهیزات کارفرما

ایجاد پرسنل متصدی تجهیزات کارفرما

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

3- تجهیزات

ایجاد گروه تجهیزات

ایجاد تجهیزات

تعریف قطعات تجهیزات

تعریف مشخصات شبکه ای تجهیزات

تعریف نرم افزارهای نصب شده تجهیز

امکان کارشناسی دوره ای قیمت تجهیزات

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

4- مدیریت PM

افتتاح دوره PM

درج سرویس های دوره PM

درج واحد ها و تجهیزات مرتبط به دوره PM

درج دوره زمانی دوره PM

درج ضریب ساعت کارکرد تجهیز برای ارسال PM

ایجاد چک لیست برای دوره PM

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

5- مدیریت انبار

ایجاد طبقه کالا

ایجاد گروه اصلی کالا

ایجاد گروه فرعی کالا

ایجاد کالا

افتتاح انبار

تعریف واحد های کالا

فرم درخواست کالا از انبار

فرم ورود کالا به انبار

فرم خروج کالا از انبار

مصرف کالا در تجهیزات کارفرما

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

6- عملیات

افتتاح پروژه کارفرما

تعیین گروه های تعمیر و نگهداری پروژه

گروه چک لیست

موضوع چک لیست

ایجاد چک لیست

چک لیست گروه های تعمیر و نگهداری

گزینه های چک لیست روزانه

ایجاد کار

تعریف کار در پروژه

ارسال زمانبندی کار به گروه تعمیر و نگهداری

صدور برگه تردد برای پرسنل گروه تعمیر و نگهداری

ثبت زمانبندی جلسات

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

7- مدیریت گروه های تعمیر و نگهداری

افتتاح ارزیابی پرسنل گروه های تعمیر و نگهداری

ارزیابی پرسنل گروه ها

تنظیمات مرخصی گروه ها

8- مکاتبات

ارسال پیغام

مدیریت فایل های به اشتراک گذاشته

مدیریت نقشه ها

9- مدیریت سامانه

ایجاد کاربر مدیریتی

اهدا نقش به کاربر مدیریتی

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

گزارش های مدیریتی

گزارش تجهیزات

2- کارشناسی قیمت تجهیزات

دوره های PM

بازدید دوره ای چک لیست

درخواست ها

چک لیست

مصرف کالا

هزینه و زمان

تاخیرات

قطعات

شبکه

نرم افزار

تجهیزات آماری

موجودی کالا در انبار

کار

ارزیابی پرسنل

کلی کارفرما

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

بخش مدیر واحد تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

الف ) کارتابل

کارتابل درخواست ها

کارتابل ارجاعات

آرشیو ارجاعات

کارتابل کاری مدیر

مدیریت ماموریت ها

کارتابل ماموریت ها

کارتابل کارهای پروژه

کارتابل برگه های تردد

کارتابل جلسات

کارتابل چک لیست دوره ای

چک لیست روزانه

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

ب ) ارتباطات

ارسال پیام

صندوق پیام

نقشه ها

ج ) مانیتورینگ

جستجو درخواست

درج ساعت کارکرد

آمار ورود کارشناسان

د ) عملیات

ایجاد درخواست

ایجاد برگه ماموریت

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

چک لیست نظارتی

تمام چک لیست های نظارتی تعریف شده در این بخش برای مدیر قابل دسترسی و اهدا به کارشناسان است

پروژه

مشاهده درخواست پنل مدیر تعمیر و نگهداری

درخواست

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

جزئیات درخواست

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سوابق درخواست های کاربر

سوابق درخواست تجهیز

گزینه های انتخابی

تجهیز

مشخصات شبکه

قطعات

نرم افزار

تاریخچه

تاریخچه مشخصات شبکه ای

تاریخچه قطعات

تاریخچه نرم افزارها

عملیات

ارجاع درخواست

ارسال وضعیت

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

گزارش عملکرد

بستن درخواست

پنل کارشناس سامانه تعمیر و نگهداری

کارتابل

کارتابل درخواست های ارجاعی

کارتابل ماموریت ها

کارتابل کارهای پروژه

کارتابل برگه های تردد

کارتابل جلسات

کارتابل چک لیست های دوره ای

چک لیست روزانه

ارتباطات

ارسال پیام

صندوق پیام

نقشه ها

مانیتورینگ

جستجو درخواست

درج ساعت کارکرد

عملیات

ایجاد درخواست

ایجاد برگه ماموریت

چک لیست نظارتی

پروژه

جزئیات درخواست

درخواست

جزئیات درخواست

سوابق درخواست های کاربر

سوابق درخواست تجهیز

گزینه های انتخابی

تجهیز

مشخصات شبکه

قطعات

نرم افزار

تاریخچه

تاریخچه مشخصات شبکه ای

تاریخچه قطعات

تاریخچه نرم افزارها

عملیات

ارسال وضعیت

گزارش عملکرد

بستن عملیات

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

میز کمک ( ویژه پرسنل کارفرما )

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

امکان ارسال درخواست : براساس تجهیزی که به پرسنل الصاق شده است

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

سامانه جامع تعمیر و نگهداری

وضعیت درخواست ها : امکان مشاهده درخواست های ارسال شده و تایید یا عدم تایید درخواست های بسته شده از واحد تعمیر و نگهداری

امکان ارسال درخواست جدید : ذیل درخواست قبلی

صندوق پیام : مشاهده پیام های ارسال شده از واحد تعمیر و نگهداری

برای کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید با شماره 02188272631 یا 09381006098 تماس حاصل فرموده یا درخواست خود را از طریق فرم ذیل ارسال و یا به ایمیل info@bsfe.ir ارسال فرمائید.

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما از ساعت 9 الی 18 هستند


فرم ارسال درخواست

نام / شرکت *

درخواست *

ارائه راه حل های نوین و انحصاری نرم افزاری تخصص ماست مشکل سازمان خود را به ما بسپارید

FEBO Co.

© Behbod Samaneh Fara Ertebat Company.