خدمات
پروژه های نرم افزاری سفارشی

گروه مهندسین شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط ، با بررسی بازار نرم افزار ، سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات و کارخانه ها اقدام به نیاز سنجی نرم افزاری برای آنها می نماید . بعد از نیاز سنجی و بررسی بازار نرم افزار داخلی و خارجی وجود یا عدم وجود نرم افزارهای مشابه بررسی و در صورت تایید تولید نرم افزاری شرکت اقدام به سرمایه گذاری و تولید یک بسته نرم افزاری می نماید . این بسته نرم افزاری که امروز بیشتر تحت وب است ، بعد از طراحی و تولید به بازار عرضه می شود .
در طراحی این بسته های نرم افزاری ، سعی می شود که نیاز های اکثر مشتریان در نظر گرفته شود که مشتری با خرید این محصول ، به سرعت اقدام به عملیاتی شدن سامانه و استفاده از آن نماید و گروه پشتیبانی شرکت اقدام به نصب و راه اندازی سامانه برای مشتریان می نماید .
مزیت خرید این بسته های نرم افزاری ، استقرار سریع آن در سازمان یا شرکت خریداری کننده و هزینه بسیار پایین تر آن نسبت به سامانه های سفارشی می باشد .
شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط این آماده گی را دارد که بسته های نرم افزاری خود را براساس نیازهای خاص یک مشتری سفارشی نماید و از لحاظ فنی مشکلی در این خصوص ندارد .
از دیگر مزایای این بسته های نرم افزاری تحت وب ، امکان استفاده از آنها بصورت سرویس است . شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط ، تحت سرور اختصاصی شرکت ، سامانه را در آدرس subdomain راه اندازی کرده و شرکت / سازمان شما فقط با پرداخت مبلغ اندکی بصورت ماهیانه یا سالینامه از این سامانه استفاده می کند. 
بمنظور آرامش خاطر مشتریان ، قرارداد رسمی برای خرید های سرویسی منعقد و قرارداد رازداری داده های مشتری از طرف شرکت به مشتری مهمور و ارائه می شود . تمام خدمات پشتیبانی آنلاین شرکت ، شامل خریداران سرویس می باشد و خریداران سرویس هر زمان که درخواست خرید قطعی نرم افزاری مورد استفاده را نمایند شرکت با عقد قرارداد اقدام به فروش نرم افزار و نصب و راه اندازی آن در محل سرور شرکت و انتقال داده های موجود در سرویس به بانک اطلاعاتی سرور مشتری می نماید . 


تولید راه حل های نرم افزاری و RFP
تجزیه و تحلیل یک سیستم و تهیه RFP اولین گام برای تولید یک سامانه نرم افزاری است . کارشناسان شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط بعد از دریافت اعلام نیاز یک سامانه نرم افزاری از سمت مشتری ، ابتدا اقدام به تجزیه و تحلیل نیازهای مشتری ، راهکارهایی برای بهبود کار ، شناخت واحد ها و پرسنلی که در روند سامانه دخیل هستند می نمایند . 
بعد از دریافت نیازمندی ها و تجزیه و تحلیل  ، RFP برای مشتری تهیه می شود که تمام نیازهای مشتری و روند نرم افزاری که نیازهای مشتری را برآورده می کند در آن قرار دارد . RFP تهیه شده مبنای سامانه نرم افزاری است برای مشتری طراحی و هزینه زمان سامانه از آن استخراج  می شود . 
مشتری می تواند ، تنها سفارش یک RFP را به شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط بدهد و پیاده سازی آنرا توسط کارکنان خود انجام دهد .

گالری